Möt SEH

SEH är experter på att få företag i tidiga skeden att växa fortare. Fokus ligger på skalbart bolagsbyggande och att göra förflyttningsresan från mindre till större mer effektivare, processtyrda och strukturerade företag lättare och snabbare.

I denna ämnesövergripande lättsamma video får ni möta SEHs grundare Niclas Mårdfelt, som tidigt började forska kring mänsklig prestation och medarbetares affärsmässiga förändringsbenägenhet, praktiskt på sig själv och ute i företag.

I mer modern tid har han lett utvecklingen av SEHs metoder för att analysera hur affärsmodeller kan bli mer konkurrenskraftiga, hur företag kan bli mer disruptive och erfarenheter framgångsrika serieentreprenörer tillskansat sig genom åren.

Han har själv grundat många bolag, vänt bolag och tagit många nya affärsområden till marknaden. Få personer kan lika lätt växla mellan beteendevetenskap, affärsutveckling, empiriska framgångsfaktorer och praktisk problemlösning med affärsmässigt fokus.