Historik & forskning Från högskoleprogram till growth partner

SEHs mål har alltid varit att skapa fler bolagsbyggare i Sverige. Visionen är att göra svenska företagare till världsmästare i bolagsbyggande. Tidigt ägnade vi oss åt forskning på erfarenheter framgångsrika serieentreprenörer skaffat sig, på hur resan från liten till större görs bättre och på insikter företagare behöver ha för att lyckas. Vi hade en kombination mellan inkubator och högskoleprogram baserat på serieentreprenörskunskaper. Då strävan alltid har varit att maximera antalet snabbväxande bolag har vi ändrat verksamheten till att utveckla företagare mottagliga för mer avancerad kunskap. Idag fungerar SEH som en growth partner för företagare vars företag omsätter ca 1,5 till 40 miljoner. Som en naturlig följd har SEH investerat i fler företag och SEHs olika fonder ökat i omfattning. Vi samarbetar med allt från ALMI, regionala aktörer och venture-aktörer som vill finanseria A eller B-rundor.