Partner för värdeutveckling

Serieentreprenörshögskolan, SEH, är det privata näringslivets alternativ för dig som vill utveckla ditt affärsmässiga driv. Vi stöttar dig som vill ta ditt företagande till nästa nivå, ge dina företag bättre struktur och bygga framgångsrika tillväxtbolag.

Läs merKontakta oss
Skala befintliga företag

Skala befintliga företag

Du har ett företag som funnits under några år. Företaget fungerar, och har en omsättning på 1 500 – 40 000 tkr, men du behöver hjälp för att komma vidare och få ditt företag att växa. Du vill nå höga mål på några få år.

Läs mer

Behöver du resurser?

Vi investerar i företagare och i företag i dess tidiga skeden. Ibland investerar vi själva och ibland hjälper vi dig till rätt partner. Om vi får hjälpa dig göra din affärsmodell bättre kan vi skapa bättre villkor.

Läs mer
Behöver du resurser?

Bygg ditt bolag med SEH

SEH drivs av företagare, för företagare. SEH visar vägen till att bygga företag så som framgångsrika serieentreprenörer bygger bolag. Vi investerar i ditt företag och ser till så att du driver verksamheten mer professionellt.

Alla företag är unika, SEH hjälper dig utifrån vad ditt bolag behöver. Ofta behöver helheten ses över, företaget göras mer konkurrenskraftigt, genomförandekraften behöver ökas, verksamheten finansieras upp och företagaren behöver nya kunskaper, slagkraftigare strategi och ett stärkt team.

Principen är hjälp till självhjälp även om vi tar en mer aktiv roll i att utveckla företagets strategi än vad någon annan aktör gör. Vi bildar ramverket som lyfter ditt företag många gånger om. Vi ser till helheten i din verksamhet och lämnar inte din framgång åt slumpen.

Kontakta oss

Vi rustar företagare som vill skapa exceptionell tillväxt

Som tillväxtpartner förutsätter vi att du ställer höga krav på oss, vi ställer höga krav på dig. Du ska vara villig att lära dig nya kunskaper, verktyg och metoder som underlättar bolagsbyggandet. Vi förutsätter att du är fokuserad och villig att anpassa verksamheten så att den kan få ökad tillväxt.

Kontakta oss

Vår metodik skapar turbofart

Vi tar bort tillväxthinder, löser problem och hjälper dig att få mer lönsamhet för ett bättre liv och ett lönsammare bolag.

Kontakta oss

Vi hjälper drivna företagare uppnå höga mål

Varje företag är unikt och den hjälp vi ger skräddarsys utifrån företagets behov. Det förväntade resultatet går inte att beskriva med några korta meningar men om du kontaktar oss för ett förutsättningslöst samtal så kan vi gemensamt göra en uppskattning över vilket resultat ditt företag kan uppnå.