Från högskola till investmentpartner Av bolagsbyggare för bolagsbyggare

Serieentreprenörshögskolan började som det privata näringslivets initiativ för att skapa fler växande företag. Statistiken över samlade insatser visade att det i snitt på en ort med 20 000 invånare skapades 1,62 nya företag per år som inom 5 år skulle nå 5 anställda. SEH ville få fram fler företag som klarar av att växa och skapa arbetstillfällen utan att grundaren behövs i verksamheten.

I stället för att bara satsa på den bästa individen med den bästa iden ville vi hjälpa normala företagare bli mer disruptive och få en affärsmodell i världsklass

Omfattande stöttning Fokus på serieentreprenörskunskaper

SEH kartlade vad alla andra typer av aktörer, från NyföretagarCentrum till Inkubatorer och investmentföretag gjorde och inte gjorde och byggde ett högskoleprogram som skulle ge den mängd stöttning som företagare behöver, i flera års tid. Verksamheten krävde en ny finansieringsmetod och vi valde att bygga bolag ihop med företagare i syfte att kunna tjäna tillbaka den mängd resurser som behövde stoppas in. Serieentreprenörshögskolan var därmed helt friställd det offentliga och blev en hybrid mellan investmentbolag, inkubator, tillväxtpartner och utbildande mentor.

I stället för att bara satsa på den bästa individen med den bästa iden ville vi hjälpa normala företagare bli mer disruptive och få en affärsmodell i världsklass

Idag mer ett riskkapitalföretag Fokus på företag i tidiga skeden

Genom åren har verksamheten förfinats och fokus har förflyttats till företagare som kommit lite längre än att befinna sig i sitt nystartsläge. På detta sätt har SEH kunnat hjälpa fler företag och skapa fler snabbväxande tillväxtföretag. Mängden totala arbetstillfällen som skapas blir fler och vi kan fokusera mer på värdeskapande och konkurrensstrategi. Vi tar fortsatt ett större ansvar för att föra över kunskap, göra affärsmodeller vassare och lära företagare hur de får mer genomförandekraft. Vi tar lite mer risk än traditionellt och kan genom våra arbetsmetoder skapa högre grad av ränta på ränta effekt. Våra metoder gör att fler företag kan få tillgång till riskkapital och att den administrativa kostnaden för att investera i ett företag i dess tidiga skeden minskar.

SEH kartlade vad alla andra typer av aktörer, från NyföretagarCentrum till Inkubatorer och investmentföretag gjorde och inte gjorde och byggde ett högskoleprogram som skulle ge den mängd stöttning som företagare behöver, i flera års tid.

Verksamheten krävde en ny finansieringsmetod och vi valde att bygga bolag ihop med företagare i syfte att kunna tjäna tillbaka den mängd resurser som behövde stoppas in. Serieentreprenörshögskolan var därmed helt friställd det offentliga och blev en hybrid mellan investmentbolag, inkubator, tillväxtpartner och utbildande mentor.

Research
 • Vad vill entreprenörerna i företaget?
 • Varför gör entreprenörerna det här?
 • Vet personerna hur de skall komma dit?
 • Vet personerna varför man gör saker?
 • Förstår personerna marknadens problem?
 • Förstår personerna det egna företagets affärsmässighet och processer?
 • Förstår ledningen vilka resursers om krävs för att nå målet?
 • Har ledningen förmåga att driva sitt företag?
 • Arbetas det tillräckligt professionellt för att klara av att nå målen?
Fokusområden
 • Vad vill entreprenörerna i företaget?
 • Varför gör entreprenörerna det här?
 • Vet personerna hur de skall komma dit?
 • Vet personerna varför man gör saker?
 • Förstår personerna marknadens problem?
 • Förstår personerna det egna företagets affärsmässighet och processer?
 • Förstår ledningen vilka resursers om krävs för att nå målet?
 • Har ledningen förmåga att driva sitt företag?
 • Arbetas det tillräckligt professionellt för att klara av att nå målen?

SEH - Indikatorer Minimerar risker för banker och investerare

SEH kartlade vad alla andra typer av aktörer, från NyföretagarCentrum till Inkubatorer och investmentföretag gjorde och inte gjorde och byggde ett högskoleprogram som skulle ge den mängd stöttning som företagare behöver, i flera års tid.

Verksamheten krävde en ny finansieringsmetod och vi valde att bygga bolag ihop med företagare i syfte att kunna tjäna tillbaka den mängd resurser som behövde stoppas in. Serieentreprenörshögskolan var därmed helt friställd det offentliga och blev en hybrid mellan investmentbolag, inkubator, tillväxtpartner och utbildande mentor.

Drivna med genomförandekraft
 • Vad vill entreprenörerna i företaget?
 • Varför gör entreprenörerna det här?
 • Vet personerna hur de skall komma dit?
 • Vet personerna varför man gör saker?
 • Förstår personerna marknadens problem?
 • Förstår personerna det egna företagets affärsmässighet och processer?
 • Förstår ledningen vilka resursers om krävs för att nå målet?
 • Har ledningen förmåga att driva sitt företag?
 • Arbetas det tillräckligt professionellt för att klara av att nå målen?
Beprövat i egna verksamheten
 • Vad vill entreprenörerna i företaget?
 • Varför gör entreprenörerna det här?
 • Vet personerna hur de skall komma dit?
 • Vet personerna varför man gör saker?
 • Förstår personerna marknadens problem?
 • Förstår personerna det egna företagets affärsmässighet och processer?
 • Förstår ledningen vilka resursers om krävs för att nå målet?
 • Har ledningen förmåga att driva sitt företag?
 • Arbetas det tillräckligt professionellt för att klara av att nå målen?
Attraktiv investering
 • Vad vill entreprenörerna i företaget?
 • Varför gör entreprenörerna det här?
 • Vet personerna hur de skall komma dit?
 • Vet personerna varför man gör saker?
 • Förstår personerna marknadens problem?
 • Förstår personerna det egna företagets affärsmässighet och processer?
 • Förstår ledningen vilka resursers om krävs för att nå målet?
 • Har ledningen förmåga att driva sitt företag?
 • Arbetas det tillräckligt professionellt för att klara av att nå målen?

I stället för att bara satsa på den bästa individen med den bästa iden ville vi hjälpa normala företagare bli mer disruptive och få en affärsmodell i världsklass

Indikatorer att lita på Underlag vid bedömning av företag

Utöver att bistå företagen med att arbeta igenom sin affärsstrategi, genomförandekraft och affärsplan ser vill till så att finansiärer och investerare får bättre insikt i företagen och därmed minskar sin risk. Delar av denna information levereras som SEHs indikatorer, oberoende information som går att lita på.

I stället för att bara satsa på den bästa individen med den bästa iden ville vi hjälpa normala företagare bli mer disruptive och få en affärsmodell i världsklass

Tillväxtpartner Partner till riskkapital och till företagare

Serieentreprenörshögskolan hjälper VC som vill ha hjälp med att utvärdera företag, få företag som är intressanta men som behöver förbättra sitt prospekt, attraktionskraft och värdeskapande att nå nästa nivå. Ibland stöttar vi därför VC, ibland investerar vi själva och ibland saminvesterar vi. För dig som idag driver företag skall vi vara lösningen som hjälper ditt företag till nästa nivå. Som partner för tillväxt fokuserar vi på det som är bäst för ditt företag och dina drömmar. Ju mer vi får peta i din strategi desto bättre villkor kan vi ofta skapa.

I stället för att bara satsa på den bästa individen med den bästa iden ville vi hjälpa normala företagare bli mer disruptive och få en affärsmodell i världsklass